Služby

Financovanie

Pri kúpe nehnuteľností z ponuky našej kancelárie vám sprostredkujeme bezplatné poradenstvo pri financovaní kúpy nehnuteľnosti a súvisiace finančné činnosti pri kúpe, napr. poistenie nehnuteľnosti.

Môžeme vás skontaktovať priamo s pracovníkmi všetkých významnejších bánk na úsekoch hypotekárnych alebo iných úverov, resp. s pracovníkmi stavebných sporiteľní, pokiaľ sa chcete kontaktovať priamo s bankami a sami si vyhodnotiť výhodnosť jednotlivých ponúk.

Ďalej spolupracujeme aj s finančnými poradcami, resp. maklérskymi spoločnosťami, ktoré za vás vykonajú celý proces financovania kúpy nehnuteľnosti.

Energetické certifikáty

Zabezpečujeme energetické certifikáty budov v spolupráci so Slovenským certifikačným a znaleckým ústavom a.s. Žilina.

Energetická certifikácia budov podľa zákona č. 555/2005 Z.z. O energetickej hospodárnosti budov a vykonávacej vyhlášky č. 311/2009 Z.z. sa týka bytových a nebytových budov a je v zmysle uvedeného zákona povinná pri predaji budovy, pri prenájme budov, pri dokončení novej budovy a pri dokončení významnej obnovy existujúcej budovy.

Znalecké posudky

Zabezpečujeme znalecké posudky z odboru stavebníctvo prostredníctvom súdnych znalcov z Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline a to pre všetky typy právnych úkonov :


- hodnoty nehnuteľností pre účely záložného práva


- hodnoty nehnuteľností pre účely stanovenia hodnoty daru alebo dedičstva


- hodnoty nehnuteľností pre účely vyporiadania podielového spoluvlastníctva


- znalecké posudky k prevodom vlastníckeho práva za účelom zdokumentovania stavu prevádzaných nehnuteľností


- znalecké posudky na rozdelenie nehnuteľností, stanovenia hodnoty vecného bremena a pod.

Ku všetkým znaleckým posudkom zabezpečujeme všetky podklady, ktoré si posudok vyžaduje zo Správa katastra Žilina.

 

Oddĺženie a výkup nehnuteľností

- vykúpime vašu zadlženú nehnuteľnosť za maximálnu možnú cenu


- alebo vám pomôžeme predať vašu zadlženú nehnuteľnosť


- nájdeme vám lacnejší byt alebo náhradné ubytovanie


- môžeme za vás viesť rokovania s exekútormi