Cenník

Pro sprostredkovaní predaja nehnuteľností je provízia realitnej kancelárie v rozmedzí 2-4 % zo skutočne dosiahnutej ceny, pričom cena uvádzaná pri predaji nehnuteľností je cena konečná s províziou realitnej kancelárie. Minimálne provízia bez ohľadu na cenu pri predaji je 500,- EUR.

Pri sprostredkovaní prenájmu je provízia realitnej kancelárie vo výške jednomesačného nájmu a platí ju prenajímateľ. Nájomca platí jednorázový poplatok za sprotredkovanie 150,- €.

Všetky ostatné služby poskytované realitnou kanceláriou nesúvisiace s predajom alebo prenájmom nehnuteľnosti sú s klientami dohadované individuálne podľa rozsahu a náročnosti služieb.